[TOP]

中國諺語欣賞

此書被瀏覽0次

26人閱讀過此書

副標題 :

作者 : 管梅芬

分類 : 諺語 -- 中國.

關鍵字 :

諺語是流傳於人間而言簡意賅的語句。反映了人民生活的實踐經驗,一般都是口語形式留傳下來的通俗易懂短句。
和諺語相似但又不同的有成語、歇後語等。
形式
諺語主要是口語形式的,而成語主要以書面語形式存在;成語言簡意賅,在漢語多以四字表示,而諺語多為生活經驗口語化字數相對較多,有時前後兩句有押韻對仗方式出現易懂易記。
不同語言的諺語
有時候,不同語言的諺語有高度的相似性,如「飲水思源」,對應的普通話諺語是「吃水不忘挖井人」,而臺灣閩南語諺語則是「吃果子拜樹頭」。又如「晚吃蘿卜早吃薑,不找醫生開藥方」在英文當中也有「An apple a day, keeps doctor away」的相近諺語。
歇後語和諺語
" 如果諺語是對比型態的話,當只說前句,而隱藏後句,便成了現成的歇後語 :
1. 天無百日晴(花無百日香)--人無一世富
2. 天無終日雨,人無一世窮。
" 如果諺語是前後類比的話, 
o 剃頭擔子一頭熱(諺語)
o 剃頭擔子--一頭熱(歇後語)
成語
一分耕耘,一分收獲。
" 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。
" 一日為師,終生為父。
" 萬人開井,一人飲水。
" 三人行,必有我師。
" 夫妻本是同林鳥,大難來時個自飛。
" 路遙知馬力,日久見人心。
" 朝霞不出門,晚霞行千里。
" 刀不磨要生銹,人不學要落後。
" 人不可貌相,水不可斗量。
" 江山易改,本性難移。
" 牛不知角彎,馬不知臉長。
" 補漏趁天晴,讀書趁年輕。
" 朝裏有人做貪官,家裏有貓食鴉片。
" 飯後走一走,活到九十九。
" 樹直用處多,人直朋友多。
" 天無終日雨,人無一世窮。
" 出門看天色,進門看眼色。
" 上山擒虎易,開口靠人好。
" 明人不做明事,真人不說真話。
" 堂堂衙門八字開,有理無錢莫進來。
" 窮在路邊無人問,富在深山有遠親。
百年寒窗無人問,一舉成名天下知。
" 畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。
" 巧婦難為無米之炊。
" 拳不離手,曲不離口。
" 病來如草倒,病去如抽絲。
" 人往高處走,水向低處流。
" 穀雨前,好種棉;穀雨後,好種豆。
" 天下烏鴉百般黑。
" 富家一席酒,窮漢半年量。
" 只許州官放火,不許百姓點燈。
" 單絲不成線,獨木不成林。
" 只要功夫深,鐵杵磨成針。
" 世上無難事,只怕有心人。
" 百粒老鼠屎,毀了百鍋粥。
" 無事不登百寶殿。
" 福無單至,禍不雙行。

0則評論
 
 

中國諺語欣賞

ACNO C005617
索書號 539.92 8877
複本總數 1
館藏位置 N
借閱分類 BOOK
ISBN 957-600-609-0
出版商 文國
出版年份 1998
版本
警告 No Alert Message
小說 N
語言 中文
科目 諺語 -- 中國.
購買日期 2001-07-23
價格 40
面(頁)數
插圖及稽核細節
未選擇任何檔案 選擇檔案
支援上載大小: 10mb | 檔案類型
標題:  Youtube: 

最新書評

更多

閱讀進度

已加入書櫃的書,可在此處記錄你的閱讀進度啊!

已看完此書了嗎?快快寫下你的感想及評分吧!

本書籍資訊

ACNO C005617
索書號 539.92 8877
館藏位置 N
借閱分類 BOOK
ISBN 957-600-609-0
出版商 文國
出版年份 1998
版本

關鍵字 (0)

複本